Τι είναι η Ενεργειακή σήμανση; (Energy labeling)

zwi koufomaton energeiaki apodosi Αναζ. για...

Οι Ευρωπαϊκές νομοθεσίες οι οποίες πρόκειται να επιφέρουν αλλαγές στα κουφώματα τα επόμενα χρόνια είναι η Οδηγία 2009/125/ΕΚ και η Οδηγία 2010/30/ΕΕ.

Οδηγία 2009/125/ΕΚ

Η Οδηγία 2009/125/ΕΚ έγινε νόμος του Ελληνικού κράτους με το ΠΔ 7/11 (ΦΕΚ 14/Α/11.02.2011).

Η Οδηγία καθορίζει ένα πλαίσιο για τη θέσπιση κοινοτικών απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα, προκειμένου να διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων αυτών στην εσωτερική αγορά

Σύμφωνα με την Οδηγία 2009/125/ΕΚ «συνδεόμενο με την ενέργεια προϊόν» ή «προϊόν» είναι κάθε προϊόν που, κατά τη χρήση του, έχει αντίκτυπο στην κατανάλωση ενέργειας και διατίθεται στην αγορά ή/και τίθεται σε λειτουργία στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων τα οποία προορίζονται να ενσωματωθούν σε συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα που εμπίπτουν στην παρούσα οδηγία, τα οποία διατίθενται στην αγορά ή/και τίθενται σε λειτουργία ως μεμονωμένα εξαρτήματα για τελικούς χρήστες και των οποίων οι περιβαλλοντικές επιδόσεις μπορούν να αξιολογούνται με ανεξάρτητο τρόπο.

Οδηγία 2010/30/ΕΚ

Η Οδηγία 2010/30/ΕΚ έγινε νόμος του Ελληνικού κράτους με την ΥΑ 12400/1108 (ΦΕΚ 2301/Β/14.10.2011).

Η Οδηγία εφαρμόζεται σε συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα που έχουν σημαντικό άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στην κατανάλωση ενέργειας και, κατά περίπτωση, άλλων βασικών πόρων κατά τη χρήση.

Η Οδηγία-Πλαίσιο 2010/30/ΕΕ περιλαμβάνει ένα σύστημα σήμανσης που διατηρεί το σκεπτικό των ενεργειακών τάξεων από Α έως G για προϊόντα που εισέρχονται στην αγορά για πρώτη φορά.

Η κλίμακα προσδιορίζεται και χρωματικά με το G να είναι κόκκινο και το Α πράσινο.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:  Διακόσμηση Σαλονιού: Η Τέχνη που συναντά τη Σύγχρονη Αισθητική

Τι είναι η Ενεργειακή σήμανση; (Energy labeling)

Όπως αναφέρθηκε η ενεργειακή ετικέτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζεται στην Οδηγία-Πλαίσιο 2010/30/ΕΕ και έχει ως στόχο να βοηθήσει τους καταναλωτές να επιλέγουν προϊόντα με μικρό ενεργειακό αποτύπωμα. Οι ετικέτες αυτές απαντώνται σε προϊόντα που καταναλώνουν άμεσα ενέργεια, όπως π.χ. λευκές οικιακές συσκευές, λαμπτήρες κ.α.

Το πεδίο εφαρμογής της ενεργειακής ετικέτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο προσεχές μέλλον επεκτείνεται και σε μη οικιακά προϊόντα τα οποία καταναλώνουν έμμεσα ενέργεια, όπως π.χ. κουφώματα.

Υπάρχουσα κατάσταση σχετικά με την ενεργειακή σήμανση κουφωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Τη δεδομένη χρονική στιγμή υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 12 σχήματα υπολογισμού της ενεργειακής επίδοσης ενός κουφώματος σε 11 χώρες, χωρίς να υπάρχει κάποια νομική υποχρέωση για σχετική σήμανση, δηλ. η σήμανση είναι προαιρετική.

Τα 12 σχήματα υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης ενός κουφώματος λαμβάνουν υπόψη διαφορετικές παραμέτρους. Οι κοινές παράμετροι είναι οι εξής:

  • Θερμοπερατότητα του κουφώματος Uw (W/m2K)
  • Η διαπερατότητα της ηλιακής ενέργειας (g factor) του υαλοπίνακα
  • Η κλάση αεροπερατότητας του κουφώματος (m3/m2h)

Το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να θεσμοθετηθεί και να εφαρμοστεί ένα κοινό σχήμα για την ενεργειακή σήμανση των κουφωμάτων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο υπολογισμός της ενεργειακής επίδοσης ενός παραθύρου αναμένεται ότι θα βασίζεται στο ενεργειακό ισοζύγιο αυτού (συμπεριλαμβανομένων τόσο το ηλιακό κέρδος, όσο και την απώλεια θερμότητας).

 Δρ. Στέλιος Λαμπρακόπουλος



Διάδωσε την αγάπη σας για τη διακόσμηση

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Scroll to Top