Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ & ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συμπεριλαμβάνονται: Τρισδιάστατα σχέδια όπως αναφέρονται στην
περιγραφή.
2. Συμπεριλαμβάνονται: Τα επιμέρους σχέδια που θα ακολουθήσουν για τα
κατασκευαστικά μέρη για τα συνεργεία που θα εργαστούν προς υλοποίηση
των επιθυμητών σχεδίων.
3. Το διαμέρισμα τύπου «μεζονέτας» παρασύρεται τιμολογιακά από τη
μονοκατοικία ακόμη και αν αυτό βρίσκεται σε πολυκατοικία.
4. Τεχνικά σχέδια θα εκδίδονται μόνο για τις κατασκευές που σχεδιάζουμε στο
εκάστοτε έργο.
5. Στην παρατήρηση «Σχεδιασμός της κάτοψης του χώρου με την υπάρχουσα
εξωτερική και την εσωτερική τοιχοποιία συν τη νέα που θα δημιουργηθεί εάν
αυτό είναι αναγκαίο.» που βρίσκεται στην περιγραφή εργασιών των πακέτων
διακόσμησης (τιμών) ο όρος δεν υπονοεί τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό
εσωτερικής ή εξωτερικής τοιχοποιίας σε ακίνητα που δεν διαθέτουν
τοιχοποιία ή υπάρχει ανάγκη διαφορετικής διαμερισμάτωσης. Δείτε το Νόμο
4495/2017 – ΦΕΚ 167/Α/3-11-2017 στο www.e-nomothesia.gr εδώ.
6. Το Ηλεκτρολογικό σχέδιο που θα εκδίδεται θα συμπεριλαμβάνει μόνο τον
φωτισμό και τις παροχές ρεύματος που σχεδιάζονται από εμάς στο εκάστοτε
έργο προκειμένου να υλοποιηθεί η ρευματοδότηση των σχεδιασθέντων.
7. Σε περίπτωση αλλαγής θέσης εσωτερικού ηλεκτρολογικού πίνακα ή μετρητή
(χελώνας ΔΕΗ) το σχέδιο θα πρέπει να γίνει από πτυχιούχο μηχανολόγο και δε
συμπεριλαμβάνεται στην τιμή. Το ίδιο συμβαίνει και για όταν πρόκειται για
κατασκευή, μεταποίηση, συντήρηση ανελκυστήρα, γκαραζόπορτας ή
μηχανοστασίου πισίνας και αυτόματου ποτίσματος.
8. Το Υδραυλικό σχέδιο που θα εκδίδεται θα συμπεριλαμβάνει μόνο τις παροχές
θερμού και ψυχρού νερού καθώς και της αποχέτευσης που προκύπτουν από
το σχεδιασμό σε κάθε έργο.
9. Δεν συμπεριλαμβάνεται ο μηχανολογικός σχεδιασμός και τα τέλη εγγύησης
και ρευματοληψίας της ΔΕΗ ή οποιασδήποτε άλλης εταιρίας παροχής
ενέργειας.
10. Δεν συμπεριλαμβάνεται η επίβλεψη ή η υψηλή επιστασία και τυχόν τέλη
οικοδομικών αδειών της πολεοδομίας.
11. Σε περίπτωση ανάγκης τρισδιάστατου η μη σχεδιασμού εξωτερικού χώρου με
σκοπό την τοποθέτηση διακοσμητικών ή χρηστικών αντικειμένων όπως
πισίνας, αυλόπορτας, ξύλινης κατασκευής (κιόσκι), περίφραξης, χώρου
στάθμευσης, παιδικής χαράς κ.α. η 10DECO – Interior δεν υποχρεούται στην
έκδοση τοπογραφικού σχεδίου ή διαγράμματος κάλυψης. Για τον
τρισδιάστατο ή μη σχεδιασμό του αύλειου χώρου όταν αυτός
συμπεριλαμβάνεται στο αντίστοιχο πακέτο διακόσμησης απαιτείται να
υπάρχει τοπογραφικό σχέδιο.
12. Δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
13. Δεν συμπεριλαμβάνεται οποιαδήποτε άλλη δαπάνη που κατά την καλή
πίστη και τις συναλλακτικές συνήθειες βαρύνουν τον εργοδότη και μόνο
παρομοίων έργων.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ.
ΜΟΝΟ σε περίπτωση έκδοσης άδειας μικρής κλίμακας ο νόμος μας δίνει το
δικαίωμα για γκρέμισμα και χτίσιμο τοιχοποιίας.