Θέσεις στάθμευσης στην πιλοτή: Ποιοι δικαιούνται να τις χρησιμοποιούν;

Θέσεις στάθμευσης στην πιλοτή: Ποιοι δικαιούνται να τις χρησιμοποιούν;

Τι είναι πυλωτή;

Πυλωτή είναι ο ισόγειος χώρος του ανεγερθέντος επί υποστηλωμάτων οικοδομήματος, ο οποίος παραμένει κενός και ανοιχτός. Δεν επιτρέπεται η κατάργηση του κοινοχρήστου χαρακτήρα της και η μεταβίβασή της σε τρίτους κατά διαιρεμένες ιδιοκτησίες, γιατί αντιτίθεται στις ρυθμίσεις του Ν 1221/81ΜΠρΑθ 5865/94

Στην Ελλάδα, η τεχνική της ανέγερσης κτιρίων πάνω σε υποστυλώματα, ώστε ο ισόγειος χώρος να χρησιμοποιείται για τη στάθμευση αυτοκινήτων, αναφέρεται για πρώτη φορά στην παρ. 9 του άρθρου 22 και την παρ. 4 του άρθρου 32 του Ν.Δ. 8/19731.

-Σε ποιους ανήκουν οι θέσεις στάθμευσης στην πυλωτή;

Η υποχρέωση πρόβλεψης θέσεων στάθμευσης στις πολυκατοικίες, θεσπίστηκε με το νόμο 960/1979, που στη συνέχεια αντικαταστά­θηκε από το νόμο 1221/19812.

Ο νόμος αυτός δημιούργησε έντονο προβληματισμό, γιατί με το εδ. γ), παρ. 5, του άρθρου 1 κατάργησε τη δυνατότητα σύστασης χωριστών θέσεων στάθμευσης, που υπήρχε μέχρι τις 31/12/1980.

-Ν. 1221/1981, άρθρο 1, παρ. 5, εδ. γ) Αι τυχόν δημιουργούμεναι θέσεις σταθμεύσεως εις τον ελεύθερον ισόγειο χώρον του κτιρίου όταν τούτο κατασκευάζεται επί υποστηλωμάτων (PILLOTIS) κατά τας ισχυούσας διατάξεις, δεν δύνανται να αποτελέσουν διηρημένας ιδιοκτησίας

Ακολούθησε πληθώρα αποφάσεων των δικαστηρίων που έκρινε πως είναι άκυρη η συμφωνία των συνιδιοκτητών να συστήσουν αυτοτελείς ιδιοκτησίες στους ανοικτούς χώρους της πυλωτής3.

Συγκεκριμένα, η απόφαση 23/2000 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου αναφέρει:

… ο χώρος της πυλωτής ή ανοικτά τμήματα του χώρου αυτού δεν ήταν δυνατόν ούτε πριν από τους Ν. 960/1979 και 1221/1981, να αποτελέσουν αντικείμενο διαιρεμένης ιδιοκτησίας και συνεπώς οι χώροι της πυλωτής ανήκαν και τότε στα κοινόκτητα και κοινόχρηστα μέρη της οικοδομής…

Οι χώροι της πυλωτής είναι κοινόκτητοι.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:  Ψηφιακή βόλτα στα μουσεία και στην Ακρόπολη. #menoume_spiti

Όλοι συνιδιοκτήτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις θέσεις στάθμευσης στην πυλωτή, εκτός από εκείνες που τυχόν έχουν έγκυρα παραχωρηθεί για αποκλειστική χρήση.

-Αποκλειστική χρήση θέσεων στάθμευσης στην πυλωτή

Από τη στιγμή που οι ανοικτοί χώροι στάθμευσης στην πυλωτή, εντάχθηκαν στα κοινόκτητα και κοινόχρηστα μέρη της πολυκατοι­κίας, κρίθηκε πως είναι δυνατή η παραχώρηση του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης ορισμένου τμήματος της πυλωτή σε κάποιους συνιδιοκτήτες3.

Οι χώροι της πυλωτής… επί των οποίων μπορεί μόνο να παραχωρηθεί, με τη συστατική της οροφοκτησίας δικαιοπραξία ή με μεταγενέστερη συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών, δικαίωμα αποκλειστικής χρήσεως, σε ιδιοκτήτες ορόφων ή διαμερισμάτων της ίδιας οικοδομής 4.

Οι χώροι της πιλοτής, που έχουν παραχωρηθεί για αποκλειστική χρήση σε ορισμένους ιδιοκτήτες (διαμερίσματος ή ορόφου), αποτε­λούν παρακολούθημα της ιδιοκτησίας και συνεπώς δεν είναι δυνα­τή η αυτοτελής διάθεσή τους, ούτε η παραχώρησή τους σε τρίτο, μη ιδιοκτήτη5.

Όταν στη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας ή στον κανονισμό, ορίζονται οι θέσεις στάθμευσης που παραχωρούνται σε συγκεκριμένους συνιδιοκτήτες, αλλά δεν καθορίζεται ποια θέση αντιστοιχεί στον καθένα, οι θέσεις αυτές δεν είναι κοινόχρηστες και συνεπώς οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες αποκλείονται από τη χρήση τους.

Θέσεις στάθμευσης στην πιλοτή: Ποιοι δικαιούνται να τις χρησιμοποιούν;
Θέσεις στάθμευσης στην πιλοτή Ποιοι δικαιούνται να τις χρησιμοποιούν

Σημειώσεις:

1 Νομοθετικό Διάταγμα 8/1973: Περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 124/Α/1973), 09-06-1973.

2  Ν. 1221/81 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεις του Ν. 960/79 «περί επιβολής υποχρεώσεων προς δημιουργίαν χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων δια την εξυπηρέτησιν των κτιρίων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» και άλλων τινών διατάξεων (ΦΕΚ 292/Α/5-10-81).

3 Ολ.ΑΠ 23/2000 και ΑΠ1305/2002.

4 Ολ.ΑΠ 23/2000

5 ΑΠ 2174/2009

 

Διάδωσε την αγάπη σας για τη διακόσμηση

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Scroll to Top