Χώρος Γραφείων έως 65 τ.μ.

€200
€200
 • Κάτοψη
  Κάτοψη του χώρου των γραφείων σας με το χώρο εργασίας, υποδοχής, αναμονής κ.α.
 • Άνοψη
  Άνοψη του χώρου γραφείου προκειμένου να κατανοηθεί η ψευδοροφή, ο φωτισμός, ο κρυφός φωτισμός κ.α.
 • Ηλεκτρολογικά
  Ηλεκτρολογικά σχέδια που καθοδηγούν τον ηλεκτρολόγο για τον πλήρη και επαρκή φωτισμό περιβάλλοντος, το διακοσμητικό φωτισμό, καθώς και της δικτύωσης υπολογιστών, συναγερμού και τηλεφωνικού κέντρου κ.α.
 • Χώρος γραφείων 3D
  Τρισδιάστατο Σχέδιο (3D) του εσωτερικού χώρου γραφείων. Με τη διαδικασία του Φωτορεαλισμού (Rendering), θα έχετε μια πλήρη και σαφή εικόνα του νέου σας χώρου.
 • Κατασκευαστικά σχ.
  Θα σας δοθούν κατασκευαστικά σχέδια για τις ιδιαίτερες κατασκευές των σχεδίων από ξύλο, μέταλλο, plexiglas κ.α. έτσι ώστε οι τεχνίτες σας να μπορέσουν να κατασκευάσουν τον εξοπλισμό και τον διάκοσμο.
 • Τηλεφ. Υποστήριξη
  Σας παρέχεται δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη κατά την διάρκεια του έργου. Στοιχεία επικοινωνίας με τεχνικό της 10DECO θα παραλάβετε κατά την έναρξη των εργασιών.

€400
€400
 • Κάτοψη
  Κάτοψη του χώρου των γραφείων σας με το χώρο εργασίας, υποδοχής, αναμονής κ.α.
 • Άνοψη
  Άνοψη του χώρου γραφείου προκειμένου να κατανοηθεί η ψευδοροφή, ο φωτισμός, ο κρυφός φωτισμός κ.α.
 • Ηλεκτρολογικά
  Ηλεκτρολογικά σχέδια που καθοδηγούν τον ηλεκτρολόγο για τον πλήρη και επαρκή φωτισμό περιβάλλοντος, το διακοσμητικό φωτισμό, καθώς και της δικτύωσης υπολογιστών, συναγερμού και τηλεφωνικού κέντρου κ.α.
 • Χώρος γραφείων 3D
  Τρισδιάστατο Σχέδιο (3D) του εσωτερικού χώρου γραφείων. Με τη διαδικασία του Φωτορεαλισμού (Rendering), θα έχετε μια πλήρη και σαφή εικόνα του νέου σας χώρου.
 • Κατασκευαστικά σχ.
  Θα σας δοθούν κατασκευαστικά σχέδια για τις ιδιαίτερες κατασκευές των σχεδίων από ξύλο, μέταλλο, plexiglas κ.α. έτσι ώστε οι τεχνίτες σας να μπορέσουν να κατασκευάσουν τον εξοπλισμό και τον διάκοσμο.
 • Τηλεφ. Υποστήριξη
  Σας παρέχεται δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη κατά την διάρκεια του έργου. Στοιχεία επικοινωνίας με τεχνικό της 10DECO θα παραλάβετε κατά την έναρξη των εργασιών.

€480
€480
 • Κάτοψη
  Κάτοψη του χώρου των γραφείων σας με το χώρο εργασίας, υποδοχής, αναμονής κ.α.
 • Άνοψη
  Άνοψη του χώρου γραφείου προκειμένου να κατανοηθεί η ψευδοροφή, ο φωτισμός, ο κρυφός φωτισμός κ.α.
 • Ηλεκτρολογικά
  Ηλεκτρολογικά σχέδια που καθοδηγούν τον ηλεκτρολόγο για τον πλήρη και επαρκή φωτισμό περιβάλλοντος, το διακοσμητικό φωτισμό, καθώς και της δικτύωσης υπολογιστών, συναγερμού και τηλεφωνικού κέντρου κ.α.
 • Χώρος γραφείων 3D
  Τρισδιάστατο Σχέδιο (3D) του εσωτερικού χώρου γραφείων. Με τη διαδικασία του Φωτορεαλισμού (Rendering), θα έχετε μια πλήρη και σαφή εικόνα του νέου σας χώρου.
 • Κατασκευαστικά σχ.
  Θα σας δοθούν κατασκευαστικά σχέδια για τις ιδιαίτερες κατασκευές των σχεδίων από ξύλο, μέταλλο, plexiglas κ.α. έτσι ώστε οι τεχνίτες σας να μπορέσουν να κατασκευάσουν τον εξοπλισμό και τον διάκοσμο.
 • Τηλεφ. Υποστήριξη
  Σας παρέχεται δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη κατά την διάρκεια του έργου. Στοιχεία επικοινωνίας με τεχνικό της 10DECO θα παραλάβετε κατά την έναρξη των εργασιών.
Διέδωσε την αγάπη σου για τη διακόσμηση