Νέο νομικό πλαίσιο για τις μισθώσεις airbnb ακινήτων

Νέο νομικό πλαίσιο για τις μισθώσεις airbnb ακινήτων

Το νέο νομικό πλαίσιο για τις μισθώσεις ακινήτων τύπου airbnb: Προϋποθέσεις και φορολογία Σε ισχύ οι αλλαγές στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού Τροποποιήσεις στο νομικό πλαίσιο σχετικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού έφερε ο πρόσφατα δημοσιευθείς Νόμος 4472/2017. Όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση του νόμου, […]

Νέο νομικό πλαίσιο για τις μισθώσεις airbnb ακινήτων Read More »