Κατάστημα πώλησης υποδημάτων 70 τ.μ.

Διακόσμηση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων για καταστήματα πώλησης υποδημάτων έως 70 τ.μ.

 • Κάτοψη
  Κάτοψη του καταστήματος με το χώρο πώλησης και τη βιτρίνα.
 • Άνοψη
  Άνοψη του καταστήματος προκειμένου να κατανοηθεί η ψευδοροφή, ο φωτισμός, ο κρυφός φωτισμός κ.α.
 • Ηλεκτρολογικά
  Τα Ηλεκτρολογικά σχέδια που θα παραλάβετε, καθοδηγούν τον ηλεκτρολόγο για τον πλήρη και επαρκή διακοσμητικό και μη φωτισμό του εσωτ. & εξωτερ. χώρου.
 • Βιτρίνα
  Η βιτρίνα αποτελεί τον πόλο έλξης μελλοντικών πελατών. Θα σχεδιαστεί με τα πρότυπα υψηλών standards αισθητικής και marketing.
 • Κατάστημα 3D
  Τρισδιάστατο Σχέδιο (3D) του εσωτερικού. Με τη διαδικασία του Φωτορεαλισμού (Rendering), θα έχετε μια πλήρη και σαφή εικόνα του νέου σας καταστήματος.
 • Κατασκευαστικά σχ.
  Θα σας δοθούν κατασκευαστικά σχέδια για τις ιδιαίτερες κατασκευές των σχεδίων από ξύλο, μέταλλο, plexiglas κ.α. έτσι ώστε οι τεχνίτες σας να μπορέσουν να κατασκευάσουν τον εξοπλισμό και τον διάκοσμο.
 • Εξωτερική όψη
  Σχεδιασμός δύο διαστάσεων των εξωτερικών όψεων του καταστήματος, με πρόταση φωτισμού και επιγραφής.
 • Εξωτερική όψη 3D
  Τρισδιάστατος (3D) σχεδιασμός εξωτερικής όψης ακινήτου, με πρόταση φωτισμού και επιγραφής.
 • Τηλεφ. Υποστήριξη
  Σας παρέχεται δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη κατά την διάρκεια του έργου. Στοιχεία επικοινωνίας με τεχνικό της 10DECO θα παραλάβετε κατά την έναρξη των εργασιών.

 • Κάτοψη
  Κάτοψη του καταστήματος με το χώρο πώλησης και τη βιτρίνα.
 • Άνοψη
  Άνοψη του καταστήματος προκειμένου να κατανοηθεί η ψευδοροφή, ο φωτισμός, ο κρυφός φωτισμός κ.α.
 • Ηλεκτρολογικά
  Τα Ηλεκτρολογικά σχέδια που θα παραλάβετε, καθοδηγούν τον ηλεκτρολόγο για τον πλήρη και επαρκή διακοσμητικό και μη φωτισμό του εσωτ. & εξωτερ. χώρου.
 • Βιτρίνα
  Η βιτρίνα αποτελεί τον πόλο έλξης μελλοντικών πελατών. Θα σχεδιαστεί με τα πρότυπα υψηλών standards αισθητικής και marketing.
 • Κατάστημα 3D
  Τρισδιάστατο Σχέδιο (3D) του εσωτερικού. Με τη διαδικασία του Φωτορεαλισμού (Rendering), θα έχετε μια πλήρη και σαφή εικόνα του νέου σας καταστήματος.
 • Κατασκευαστικά σχ.
  Θα σας δοθούν κατασκευαστικά σχέδια για τις ιδιαίτερες κατασκευές των σχεδίων από ξύλο, μέταλλο, plexiglas κ.α. έτσι ώστε οι τεχνίτες σας να μπορέσουν να κατασκευάσουν τον εξοπλισμό και τον διάκοσμο.
 • Εξωτερική όψη
  Σχεδιασμός δύο διαστάσεων των εξωτερικών όψεων του καταστήματος, με πρόταση φωτισμού και επιγραφής.
 • Εξωτερική όψη 3D
  Τρισδιάστατος (3D) σχεδιασμός εξωτερικής όψης ακινήτου, με πρόταση φωτισμού και επιγραφής.
 • Τηλεφ. Υποστήριξη
  Σας παρέχεται δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη κατά την διάρκεια του έργου. Στοιχεία επικοινωνίας με τεχνικό της 10DECO θα παραλάβετε κατά την έναρξη των εργασιών.

 • Κάτοψη
  Κάτοψη του καταστήματος με το χώρο πώλησης και τη βιτρίνα.
 • Άνοψη
  Άνοψη του καταστήματος προκειμένου να κατανοηθεί η ψευδοροφή, ο φωτισμός, ο κρυφός φωτισμός κ.α.
 • Ηλεκτρολογικά
  Τα Ηλεκτρολογικά σχέδια που θα παραλάβετε, καθοδηγούν τον ηλεκτρολόγο για τον πλήρη και επαρκή διακοσμητικό και μη φωτισμό του εσωτ. & εξωτερ. χώρου.
 • Βιτρίνα
  Η βιτρίνα αποτελεί τον πόλο έλξης μελλοντικών πελατών. Θα σχεδιαστεί με τα πρότυπα υψηλών standards αισθητικής και marketing.
 • Κατάστημα 3D
  Τρισδιάστατο Σχέδιο (3D) του εσωτερικού. Με τη διαδικασία του Φωτορεαλισμού (Rendering), θα έχετε μια πλήρη και σαφή εικόνα του νέου σας καταστήματος.
 • Κατασκευαστικά σχ.
  Θα σας δοθούν κατασκευαστικά σχέδια για τις ιδιαίτερες κατασκευές των σχεδίων από ξύλο, μέταλλο, plexiglas κ.α. έτσι ώστε οι τεχνίτες σας να μπορέσουν να κατασκευάσουν τον εξοπλισμό και τον διάκοσμο.
 • Εξωτερική όψη
  Σχεδιασμός δύο διαστάσεων των εξωτερικών όψεων του καταστήματος, με πρόταση φωτισμού και επιγραφής.
 • Εξωτερική όψη 3D
  Τρισδιάστατος (3D) σχεδιασμός εξωτερικής όψης ακινήτου, με πρόταση φωτισμού και επιγραφής.
 • Τηλεφ. Υποστήριξη
  Σας παρέχεται δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη κατά την διάρκεια του έργου. Στοιχεία επικοινωνίας με τεχνικό της 10DECO θα παραλάβετε κατά την έναρξη των εργασιών.

Τι θα παραλάβετε

3D (τρισδιάστατα σχέδια), Κάτοψη, Άνοψη, Κατασκευστικά, Ηλεκτρολογικό σχ.

Scroll to Top