Κατάστημα Cafe Bar 90 τ.μ.

Διακόσμηση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων για Cafe bar, Club, Beach bar, Bar restaurant έως 90 τ.μ.

cat cafe 90 picolo Αναζ. για...
 • Κάτοψη
  Σχεδιασμός της κάτοψης του όλου cafe Bar, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων του bar, dj, κάβας, προθαλάμου καταστήματος, τουαλέτας κ.α.
 • Άνοψη
  Θα σχεδιαστεί η άνοψη του cafe bar, η οποία λύνει το θέμα της ψευδοροφής, του φωτισμού και του κρυφού φωτισμού.
 • Υδραυλικά
  Με το υδραυλικό σχέδιο, ο υδραυλικός σας θα είναι σε θέση να εγκαταστήσει τις νέες παροχές και αποχετεύσεις της κουζίνας του μπάνιου και του εξωτερικού χώρου.
 • Ηλεκτρολογικά
  Τα Ηλεκτρολογικά σχέδια του café bar, καθοδηγούν τον ηλεκτρολόγο για τον πλήρη και επαρκή διακοσμητικό και μη φωτισμό αλλά και των όλων των παροχών των επιμέρους τμημάτων του καταστήματος.
 • Σαλόνι 3D
  Τρισδιάστατο Σχέδιο (3D) του Cafe bar. Με τη διαδικασία του Φωτορεαλισμού (Rendering), θα έχετε μια πλήρη εικόνα του σαλονιού, του bar, του dj, της κάβας του προθαλάμου κ.α.
 • Τουαλέτες
  Τρισδιάστατος (3D) σχεδιασμός μπάνιου.
 • Προθάλαμος μπάνιου 3D
  Τρισδιάστατος (3D) σχεδιασμός προθαλάμου του μπάνιου.
 • Κατασκευαστικά σχ.
  Θα σας δοθούν κατασκευαστικά σχέδια για τις ιδιαίτερες κατασκευές των σχεδίων από ξύλο, μέταλλο, plexiglas κ.α. έτσι ώστε οι κατασκευαστές σας να μπορέσουν να υλοποιήσουν το διάκοσμο του Café bar σας.
 • Αύλειος χώρος
  Κάτοψη του αύλειου χώρου σας. Εργονομικός σχεδιασμός και τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, φυτών, σκιάστρων κ.α.
 • Αύλειος χώρος 3D
  Τρισδιάστατος (3D) σχεδιασμός του αύλειου χώρου σας. Εργονομικός σχεδιασμός και τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, φυτών, σκιάστρων κ.α. Ρεαλιστικός σχεδιασμός που προσδίδει ακόμη και την υφή των υλικών.
 • Εξωτερική όψη
  Σχεδιασμός εξωτερικής όψης Cafe bar.
 • Εξωτερική όψη 3D
  Τρισδιάστατος (3D) σχεδιασμός εξωτερικής όψης Cafe bar με πρόταση φωτισμού και επιγραφής.
 • Τηλεφ. Υποστήριξη
  Σας παρέχεται δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη κατά την διάρκεια του έργου. Στοιχεία επικοινωνίας με τεχνικό της 10DECO θα παραλάβετε κατά την έναρξη των εργασιών.

cat cafe 90 smart Αναζ. για...
 • Κάτοψη
  Σχεδιασμός της κάτοψης του όλου cafe Bar, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων του bar, dj, κάβας, προθαλάμου καταστήματος, τουαλέτας κ.α.
 • Άνοψη
  Θα σχεδιαστεί η άνοψη του cafe bar, η οποία λύνει το θέμα της ψευδοροφής, του φωτισμού και του κρυφού φωτισμού.
 • Υδραυλικά
  Με το υδραυλικό σχέδιο, ο υδραυλικός σας θα είναι σε θέση να εγκαταστήσει τις νέες παροχές και αποχετεύσεις της κουζίνας του μπάνιου και του εξωτερικού χώρου.
 • Ηλεκτρολογικά
  Τα Ηλεκτρολογικά σχέδια του café bar, καθοδηγούν τον ηλεκτρολόγο για τον πλήρη και επαρκή διακοσμητικό και μη φωτισμό αλλά και των όλων των παροχών των επιμέρους τμημάτων του καταστήματος.
 • Σαλόνι 3D
  Τρισδιάστατο Σχέδιο (3D) του Cafe bar. Με τη διαδικασία του Φωτορεαλισμού (Rendering), θα έχετε μια πλήρη εικόνα του σαλονιού, του bar, του dj, της κάβας του προθαλάμου κ.α.
 • Τουαλέτες
  Τρισδιάστατος (3D) σχεδιασμός μπάνιου.
 • Προθάλαμος μπάνιου 3D
  Τρισδιάστατος (3D) σχεδιασμός προθαλάμου του μπάνιου.
 • Κατασκευαστικά σχ.
  Θα σας δοθούν κατασκευαστικά σχέδια για τις ιδιαίτερες κατασκευές των σχεδίων από ξύλο, μέταλλο, plexiglas κ.α. έτσι ώστε οι κατασκευαστές σας να μπορέσουν να υλοποιήσουν το διάκοσμο του Café bar σας.
 • Αύλειος χώρος
  Κάτοψη του αύλειου χώρου σας. Εργονομικός σχεδιασμός και τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, φυτών, σκιάστρων κ.α.
 • Αύλειος χώρος 3D
  Τρισδιάστατος (3D) σχεδιασμός του αύλειου χώρου σας. Εργονομικός σχεδιασμός και τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, φυτών, σκιάστρων κ.α. Ρεαλιστικός σχεδιασμός που προσδίδει ακόμη και την υφή των υλικών.
 • Εξωτερική όψη
  Σχεδιασμός εξωτερικής όψης Cafe bar.
 • Εξωτερική όψη 3D
  Τρισδιάστατος (3D) σχεδιασμός εξωτερικής όψης Cafe bar με πρόταση φωτισμού και επιγραφής.
 • Τηλεφ. Υποστήριξη
  Σας παρέχεται δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη κατά την διάρκεια του έργου. Στοιχεία επικοινωνίας με τεχνικό της 10DECO θα παραλάβετε κατά την έναρξη των εργασιών.

cat cafe 90 giga Αναζ. για...
 • Κάτοψη
  Σχεδιασμός της κάτοψης του όλου cafe Bar, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων του bar, dj, κάβας, προθαλάμου καταστήματος, τουαλέτας κ.α.
 • Άνοψη
  Θα σχεδιαστεί η άνοψη του cafe bar, η οποία λύνει το θέμα της ψευδοροφής, του φωτισμού και του κρυφού φωτισμού.
 • Υδραυλικά
  Με το υδραυλικό σχέδιο, ο υδραυλικός σας θα είναι σε θέση να εγκαταστήσει τις νέες παροχές και αποχετεύσεις της κουζίνας του μπάνιου και του εξωτερικού χώρου.
 • Ηλεκτρολογικά
  Τα Ηλεκτρολογικά σχέδια του café bar, καθοδηγούν τον ηλεκτρολόγο για τον πλήρη και επαρκή διακοσμητικό και μη φωτισμό αλλά και των όλων των παροχών των επιμέρους τμημάτων του καταστήματος.
 • Σαλόνι 3D
  Τρισδιάστατο Σχέδιο (3D) του Cafe bar. Με τη διαδικασία του Φωτορεαλισμού (Rendering), θα έχετε μια πλήρη εικόνα του σαλονιού, του bar, του dj, της κάβας του προθαλάμου κ.α.
 • Τουαλέτες
  Τρισδιάστατος (3D) σχεδιασμός μπάνιου.
 • Προθάλαμος μπάνιου 3D
  Τρισδιάστατος (3D) σχεδιασμός προθαλάμου του μπάνιου.
 • Κατασκευαστικά σχ.
  Θα σας δοθούν κατασκευαστικά σχέδια για τις ιδιαίτερες κατασκευές των σχεδίων από ξύλο, μέταλλο, plexiglas κ.α. έτσι ώστε οι κατασκευαστές σας να μπορέσουν να υλοποιήσουν το διάκοσμο του Café bar σας.
 • Αύλειος χώρος
  Κάτοψη του αύλειου χώρου σας. Εργονομικός σχεδιασμός και τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, φυτών, σκιάστρων κ.α.
 • Αύλειος χώρος 3D
  Τρισδιάστατος (3D) σχεδιασμός του αύλειου χώρου σας. Εργονομικός σχεδιασμός και τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, φυτών, σκιάστρων κ.α. Ρεαλιστικός σχεδιασμός που προσδίδει ακόμη και την υφή των υλικών.
 • Εξωτερική όψη
  Σχεδιασμός εξωτερικής όψης Cafe bar.
 • Εξωτερική όψη 3D
  Τρισδιάστατος (3D) σχεδιασμός εξωτερικής όψης Cafe bar με πρόταση φωτισμού και επιγραφής.
 • Τηλεφ. Υποστήριξη
  Σας παρέχεται δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη κατά την διάρκεια του έργου. Στοιχεία επικοινωνίας με τεχνικό της 10DECO θα παραλάβετε κατά την έναρξη των εργασιών.

cat cafe 90 gigaplus Αναζ. για...
 • Κάτοψη
  Σχεδιασμός της κάτοψης του όλου cafe Bar, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων του bar, dj, κάβας, προθαλάμου καταστήματος, τουαλέτας κ.α.
 • Άνοψη
  Θα σχεδιαστεί η άνοψη του cafe bar, η οποία λύνει το θέμα της ψευδοροφής, του φωτισμού και του κρυφού φωτισμού.
 • Υδραυλικά
  Με το υδραυλικό σχέδιο, ο υδραυλικός σας θα είναι σε θέση να εγκαταστήσει τις νέες παροχές και αποχετεύσεις της κουζίνας του μπάνιου και του εξωτερικού χώρου.
 • Ηλεκτρολογικά
  Τα Ηλεκτρολογικά σχέδια του café bar, καθοδηγούν τον ηλεκτρολόγο για τον πλήρη και επαρκή διακοσμητικό και μη φωτισμό αλλά και των όλων των παροχών των επιμέρους τμημάτων του καταστήματος.
 • Σαλόνι 3D
  Τρισδιάστατο Σχέδιο (3D) του Cafe bar. Με τη διαδικασία του Φωτορεαλισμού (Rendering), θα έχετε μια πλήρη εικόνα του σαλονιού, του bar, του dj, της κάβας του προθαλάμου κ.α.
 • Τουαλέτες
  Τρισδιάστατος (3D) σχεδιασμός μπάνιου.
 • Προθάλαμος μπάνιου 3D
  Τρισδιάστατος (3D) σχεδιασμός προθαλάμου του μπάνιου.
 • Κατασκευαστικά σχ.
  Θα σας δοθούν κατασκευαστικά σχέδια για τις ιδιαίτερες κατασκευές των σχεδίων από ξύλο, μέταλλο, plexiglas κ.α. έτσι ώστε οι κατασκευαστές σας να μπορέσουν να υλοποιήσουν το διάκοσμο του Café bar σας.
 • Αύλειος χώρος
  Κάτοψη του αύλειου χώρου σας. Εργονομικός σχεδιασμός και τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, φυτών, σκιάστρων κ.α.
 • Αύλειος χώρος 3D
  Τρισδιάστατος (3D) σχεδιασμός του αύλειου χώρου σας. Εργονομικός σχεδιασμός και τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, φυτών, σκιάστρων κ.α. Ρεαλιστικός σχεδιασμός που προσδίδει ακόμη και την υφή των υλικών.
 • Εξωτερική όψη
  Σχεδιασμός εξωτερικής όψης Cafe bar.
 • Εξωτερική όψη 3D
  Τρισδιάστατος (3D) σχεδιασμός εξωτερικής όψης Cafe bar με πρόταση φωτισμού και επιγραφής.
 • Τηλεφ. Υποστήριξη
  Σας παρέχεται δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη κατά την διάρκεια του έργου. Στοιχεία επικοινωνίας με τεχνικό της 10DECO θα παραλάβετε κατά την έναρξη των εργασιών.
Scroll to Top