Αιολικό Πάρκο Περιφέρειας Μεσσηνίας: Ολοκληρώθηκε η σύνδεση του

Η «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» ανακοινώνει προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού ότι ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες ενεργοποίησης της σύνδεσης του Αιολικού Πάρκου, στην περιοχή του Δ. Πύλου – Νέστορος στην Περιφέρεια Μεσσηνίας.

Το έργο ανήκει στη θυγατρική εταιρεία «Δέλτα Αιολικά Πάρκα Δυτικής Πελοποννήσου ΑΕ» και χρηματοδοτήθηκε με τη συμβολή και της επιτυχημένης «Πράσινης» Ομολογιακής έκδοσης ύψους 6,5 εκ. €, που διαπραγματεύεται στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο που υλοποιεί μέχρι σήμερα ο Όμιλος εταιρειών Δέλτα Τεχνική στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με εγκατεστημένη ισχύ 12MW, το οποίο αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στον κύκλο εργασιών του Ομίλου. Το Αιολικό Πάρκο αποτελείται από έξι (6) ανεμογεννήτριες ονομαστικής ισχύος 2.0ΜW η καθεμία. Με την παράδοση του νέου έργου, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου Δέλτα υπερβαίνει τα 16MW.

Σημειώνουμε εδώ, ότι ο όμιλος εταιρειών Δέλτα Τεχνική, διαθέτει ακόμα 4,24 MW, Αιολικών και Φωτοβολταϊκών σταθμών σε λειτουργία καθώς και 55,35 MW σε ώριμες άδειες Αιολικών και Μικρών Υδροηλεκτρικών για εγκατάσταση το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς και την απαραίτητη τεχνογνωσία για να τις υλοποιήσει.

 

Από το newsroom του economico.gr

Αφήστε μια απάντηση

Εγγραφή στα Νέα Άρθρα μας

Πρόσφατα άρθρα