Ελλάδα: Προστατευόμενες περιοχές από το ΥΠΕΝ

Για τον χαρακτηρισμό των περιοχών ως προστατευόμενων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία (ν. 1650/86, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 3937/2011), προαπαιτείται:

α) Για τον χαρακτηρισμό, την οριοθέτηση και τον καθορισμό χρήσεων γης και δραστηριοτήτων μιας περιοχής ως Απολύτου Προστασίας της Φύσης, Προστασίας της Φύσης και Εθνικού Πάρκου η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ύστερα από γνώμη της «Επιτροπής Φύση 2000» και του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σε εφαρμογή ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης (Ε.Π.Μ.). Η ανάθεση της σύνταξης Ε.Π.Μ. και η τελική έγκρισή της πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

β) Για το χαρακτηρισμό, την οριοθέτηση και τον καθορισμό όρων δόμησης, χρήσεων γης και δραστηριοτήτων μιας περιοχής ως Περιφερειακού Πάρκου, η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ύστερα από γνώμη της «Επιτροπής Φύση 2000» και του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με βάση ειδική έκθεση που τεκμηριώνει την οικολογική σημασία και τις προστατευτέες αξίες της. Ειδικά για το χαρακτηρισμό αγροτικών περιοχών υψηλής φυσικής αξίας ως περιφερειακών πάρκων, το προεδρικό διάταγμα εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Ειδικά για το χαρακτηρισμό θαλάσσιων περιοχών ως περιφερειακά πάρκα το προεδρικό διάταγμα εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

γ) Για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως Καταφυγίου Άγριας Ζωής εκδίδεται απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με βάση ειδική έκθεση που τεκμηριώνει την οικολογική ή άλλη φυσική αξία της περιοχής.

δ) Για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως Προστατευόμενου Τοπίου ή ως Προστατευόμενου Φυσικού Σχηματισμού εκδίδεται απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης με βάση ειδική έκθεση που τεκμηριώνει την οικολογική ή άλλη φυσική αξία του προστατευτέου αντικειμένου και γνώμη του αιρετού Περιφερειάρχη.
Τις προστατευόμενες περιοχές μπορούν να διαχειρίζονται Φορείς Διαχείρισης ή υφιστάμενες δημόσιες υπηρεσίες, ειδικές υπηρεσίες και ΝΠΔΔ ή φορείς που ορίζονται για το σκοπό αυτό με συμβάσεις διαχείρισης (ν 2742/99).

Επίσης καταρτίζονται πενταετή σχέδια διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών. Με τα σχέδια αυτά προσδιορίζονται, στο πλαίσιο των γενικότερων όρων και προϋποθέσεων, που τίθενται στα νομοθετήματα κήρυξης, οι κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες για την εφαρμογή των έργων, δράσεων και μέτρων που απαιτούνται για την αποτελεσματική προστασία και διαχείριση των κατά περίπτωση προστατευόμενων αντικειμένων. Τα Σχέδια Διαχείρισης συνοδεύονται από προγράμματα δράσης.
Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία (ν. 4014/11), στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 η περιβαλλοντική αδειοδότηση πραγματοποιείται με την εφαρμογή της διαδικασίας Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης.


ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ Ν. 3937/2011   Κατεβάστε τον πίνακα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
1 Εθνικό Πάρκο Σχινιά – Μαραθώνα
ΠΔ (ΦΕΚ 395/Δ/3.7.00)
Διαχειριστικό Σχέδιο ΚΥΑ 32473/7718/2001 (ΦΕΚ 1830/Β/31.12.2001)
Ελλάδα: Προστατευόμενες περιοχές
2 Εθνικό Πάρκο Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης
ΚΥΑ 6919/2004 (ΦΕΚ 248/Δ/5.3.04)
Τροποποίηση με την ΚΥΑ: 39542/9.10.08(ΦΕΚ 441/ΤΑΑΠΘ/9.10.08)
Διαχειριστικό Σχέδιο ΥΑ 58481/2012(ΦΕΚ 3159/β/27-11-2012)
Ελλάδα: Προστατευόμενες περιοχές
3 Εθνικό Πάρκο Β. Πίνδου (Εθνικών Δρυμών Βίκου – Αώου και Πίνδου)
ΚΥΑ 23069/2005(ΦΕΚ 639/Δ/14.6.05)
Ελλάδα: Προστατευόμενες περιοχές
4 Εθνικό Πάρκο Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου
ΚΥΑ 22306/2006(ΦΕΚ 477/Δ/31.5.06)
Ελλάδα: Προστατευόμενες περιοχές
5 Εθνικό Πάρκο υγρότοπου Κερκίνης
ΚΥΑ 42699/2006(ΦΕΚ 98/ΤΑΑΠθ/8.9.06)

Ελλάδα: Προστατευόμενες περιοχές
6 Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς- Λευκίμμης- Σουφλίου
ΚΥΑ 35633/2006 (ΦΕΚ911/Δ/13.10.06)
Ελλάδα: Προστατευόμενες περιοχές
7 Εθνικό Πάρκο Δέλτα Έβρου
ΚΥΑ 4110/29.1.07 (ΦΕΚ 102Δ/16.3.07)
Ελλάδα: Προστατευόμενες περιοχές
8 Εθνικό Πάρκο Υγρότοπων Αμβρακικού
ΚΥΑ 11989/08 (ΦΕΚ 123/Δ/21.3.08)
Ελλάδα: Προστατευόμενες περιοχές
9 Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Δ. Νέστοιυ. Βιστωνίδας Ιμαρίδας)
ΚΥΑ 44549/17.10.08(ΦΕΚ 497/Δ/17.10.08)

Ελλάδα: Προστατευόμενες περιοχές
10 Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης
ΚΥΑ 40379/1.10.09(ΦΕΚ 445/Δ/2-10-09)
Αποτέλεσμα εικόνας για Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης
11 Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού Λουδία Αλιάκμονα
ΚΥΑ 12966/2009 (ΦΕΚ 220/ΤΑΠΠΘ/14.5.09)
Ελλάδα: Προστατευόμενες περιοχές
12 Εθνικό Πάρκο Δρυμού Πρεσπών
ΚΥΑ 286511/09 (ΦΕΚ302/Δ/23.7.09)
Ελλάδα: Προστατευόμενες περιοχές
13 Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κoτυχίου – Στροφιλιάς
ΚΥΑ 12365/2009 (ΦΕΚ 159/Δ/29.4.09)
Ελλάδα: Προστατευόμενες περιοχές
14 Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, Περιστερίου, χαράδρας Αράχθου
ΠΔ (ΦΕΚ  49/Δ/12.2.09)
Ελλάδα: Προστατευόμενες περιοχές
15 Εθνικό Πάρκο Χελμού Βουραϊκού
ΚΥΑ 40390/1.10.09 (ΦΕΚ 446/Δ/2-10-09)
Ελλάδα: Προστατευόμενες περιοχές
16 Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου
ΠΔ (ΦΕΚ 906/Α/22.12.99)
ΦΕΚ 1272/Δ/27.11.03(τροποποίηση)
Ελλάδα: Προστατευόμενες περιοχές
17 Εθνικό θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου – Β. Σποράδων
ΚΥΑ 23537/2003 (ΦΕΚ 621/Δ/19.6.03)
Ελλάδα: Προστατευόμενες περιοχές
18 Υγρόποι και ακτή Ψαλιδίου του Δήμου Κω
ΠΔ (ΦΕΚ 571/Δ/6-7-06)
Ελλάδα: Προστατευόμενες περιοχές
19 Περιοχή Προστασίας της Φύση Στενών και εκβολών των ποταμών Αχέροντα και Καλαμά
ΚΥΑ 36427/09 (ΦΕΚ 396/Δ/17.9.09)
Ελλάδα: Προστατευόμενες περιοχές
20 Περιοχή Προστασίας της Φύσης Λίμνης Καστοριάς
ΠΔ (ΦΕΚ 226/ΤΑΑΠΘ/19.6.12)
Ελλάδα: Προστατευόμενες περιοχές

 

 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ν. 3937/11 Κ.Α.) 

 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ορεινός Όγκος Πάρνηθας
ΠΔ (ΦΕΚ 336/Δ/24-7-2007)
Ελλάδα: Προστατευόμενες περιοχές
2 Όρος Υμηττός
ΠΔ (ΦΕΚ 187/Δ/16-9-2011)
Ελλάδα: Προστατευόμενες περιοχές
3 Βιότοποι Οχιάς μήλου
ΚΥΑ 49567/2006 (ΦΕΚ 1071/Δ/22-12-2006, διετούς διάρκειας.Αντικατάσταση από Ν. 4030/25-11-11, αρ. 42, παρ. 24(ΦΕΚ 249/Α/11)
Ελλάδα: Προστατευόμενες περιοχές
4 Όρος Πάρνωνας και Υγρότοπος Μούστου
ΚΥΑ 33999/2010 (ΦΕΚ 353/ΤΑΑΠΘ/6.9.2010) 
Παράταση ΥΑ 24817/2013 (ΦΕΚ 156/ΤΑΑΠΘ/10-5-2013)
Ελλάδα: Προστατευόμενες περιοχές

 

Πηγή: ypeka.gr

Παντελής Παπακωνσταντίνου - Διακοσμητής
Διέδωσε την αγάπη σου για τη διακόσμηση

Αφήστε μια απάντηση

Όλα τα νέα της διακόσμησησης
Τιμές Διακόσμησης σπιτιού

Εγγραφή στα Νέα Άρθρα μας

Πρόσφατα άρθρα