Ανάλυση Κύκλου Ζωής (AKZ) κουφωμάτων

akz | Αναζ. για... | 2 Μαρτίου 2024

Η μελέτη Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (AKZ) είναι ένα σύνολο συστηματικών διεργασιών µε σκοπό την συλλογή και εξέταση των στοιχείων εισόδου και εξόδου των ενεργειακών ισοζυγίων και ισοζυγίων μάζας και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται µε αυτά και προσδιορίζονται απευθείας µέσω της λειτουργίας του προϊόντος κατά την διάρκεια του κύκλου ζωής. Η δομή της ΑΚΖ περιγράφεται αναλυτικά […]

Ανάλυση Κύκλου Ζωής (AKZ) κουφωμάτων Read More »